Muskulær Zoneterapi

Effektiv behandlingsform

 

Muskulær Zoneterapi er en effektiv, kraftfuld og anderledes måde at udføre zoneterapi på. Metoden ligger vægt på at kunne behandle de fleste muskulære og led-mæssige lidelser og ikke mindst at sætte balance i krop og sjæl i højsæde. Herunder både hvad angår balance fordelt via rygsøjlen og en energi-mæssig balance i kroppen.
Fødderne afspejler hele kroppen og derved også musklerne. Når en muskel er spændt af den ene eller anden grund, kan jeg mærke det på fødderne. Det giver mig en viden om kroppens ubalancer, hvilket jeg derved kan rette op på. Spændte muskler kan være en måde, hvorpå kroppen fortæller, at den er i ubalance et andet sted i kroppen.

I kinesisk forståelse snakker man om meridianbaner. Det er baner i kroppen, der lader energien flyde ud til de forskellige organer, muskler mm. Hver muskel tilhører en meridianbane. Hvis der ikke er frit flow i meridianbanerne, opstår der en ubalance i kroppen, såsom forstoppelse, hovedpine, dårlig søvn mm. 

Meridianbaner er ligeledes et rigtig godt værktøj til at behandle smerter. Smerter er kroppens måde at fortælle, at der er noget galt i kroppen. Når jeg behandler patienter med smerter, sigter jeg altid mod at reparere de skader i kroppen, som forårsager smerterne. Ved brug af meridianbaneren ses ofte en her og nu virkning på smerterne. NYT
Jeg ser meridianbanerne som vandslanger: hvis der er et knæk på en vandslange (ej frit flow), kommer der ikke vand ud til de ønskede steder. Det samme gør sig gældende for meridianbanerne. Hvis der er et stop på disse, flyder energien ikke frit ud til organer og muskler, og der opstår en ubalance. Jeg forsøger at genskabe det optimale flow af energi i kroppen via åbning af meridianbanerne og derved skabe balance i kroppen.

Muskulær zoneterapi
Kontakt lise og klinik Corpus
Se alle mine behandlinger her

CORPUS V/ LISE VESTERBÆK BAK

  • Hovedgaden 43, 6621 Gesten
  • 71 22 33 10
  • lise@klinikcorpus.dk

© Copyright 2017 – 2021   |   Webdesign   |   All Rights Reserved   |   Klinik CORPUS